Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen ser miljöbedömning som ett sätt att ta ansvar för det vi bygger in i våra hus och lämnar till kommande generationer. Tillsammans har vi utvecklat ett system för miljöbedömning med ambitionen att det ska bli det enda system som behövs i byggbranschen. Styrkan i Byggvarubedömningen är den breda uppslutningen bakom de bedömningskriterier produkterna bedöms efter. I Stockholm stads nya miljöprogram ställs nu, för första gången, riktade krav på användandet av miljöanpassade varor i bygg- och fastighetsbranschen.

Målsättningen med Byggvarubedömningen är, utöver att utveckla bedömningskriterier och ett system för miljöbedömning, att kunna påverka produktutvecklingen i en riktning mot miljövänligare byggvaror. Det gör vi genom att alla medlemsföretag ställer krav på användande av miljögodkända produkter i sina byggprojekt. Det ska vara attraktivt att utveckla produkter som lever upp till Byggvarubedömningens hårt ställda krav.

Läs mer på Byggvarubedömningens hemsida >>

Skriv ut